Najboljši par-gledališka predstava


Avtor: Sten Vilar

KUŽA PLAZI

»Kuža plazi, z repo miga,
vstane, leže mačko da…«

Ne, ne, saj ne gre tako…
Animator-igralec se počasi in spretno »pri-plazi« do otrok. Približa se jim s pesmijo o najbolj znanem kužku z imenom Plazi. Otroci ga nasmejanega opazujejo in ga doživljajo z vsemi svojimi čutili. Sledijo mu, ter ga sprejmejo v svoj  krog bližine. Z dotikom se začne  skupna igra: čudenje, posnemanje ter upočasnjeno gibanje veselja in radovednosti.

Z otroki  in vzgojiteljicami se igra: Sten Vilar

 

Najboljši par
 
   
© Studio anima izdelava spletnih strani e-prospekt